ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ» (“LAW JOURNAL OF DONBASS”) – ВИДАННЯ З ВІДКРИТИМ ДОСТУПОМ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» збірник наукових праць Донецького державного університету внутрішніх справ включено до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 – Право).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 25319-15259ПР від 25.11.2022 року

У 2016 році збірник зареєстровано в бібліографічній базі даних Google Scholar. ДонДУВС є членом міжнародної асоціації видавців “CrossRef”.

За результатами експертної оцінки збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща): ICV за 2017 рік — 67,54; ICV за 2018 рік — 72,95; ICV за 2019 рік — 82,92; ICV за 2020 рік — 80,12.

До 3 березня 2023 року триває набір статей до випуску № 1 (82) 2023.

Редакційна колегія запрошує ініціативних, креативних та цілеспрямованих науковців, ад’юнктів, аспірантів, працівників практичних підрозділів до співпраці.

Content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)