ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ» (“LAW JOURNAL OF DONBASS”) – ВИДАННЯ З ВІДКРИТИМ ДОСТУПОМ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України включено до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 – Право).

У 2016 році збірник зареєстровано в бібліографічній базі даних Google Scholar. ДонДУВС є членом міжнародної асоціації видавців “CrossRef”.

За результатами експертної оцінки збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща): ICV за 2017 рік — 67,54; ICV за 2018 рік — 72,95; ICV за 2019 рік — 82,92; ICV за 2020 рік — 80,12.

До 01 вересня 2022 року триває набір статей до випуску № 3 (80) 2022, вихід друком якого заплановано до 10 жовтня 2022 року.

Редакційна колегія запрошує ініціативних, креативних та цілеспрямованих науковців, ад’юнктів, аспірантів, працівників практичних підрозділів до співпраці.

Content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)