Розділ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Богатир Віктор Костянтинович
ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЯК ОКРЕМОЇ СУДОВОЇ ПРОЦЕДУРИ В СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

Гончаров Андрій Вікторович, Гончаров Микола Вікторович
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, ЮРИДИЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. Г. КУКОЛЬНИКА (1765–1821)

Павліченко Євгенія Володимирівна, Голинська Мар`яна Ігорівна
СТАНОВЛЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Пашутін Вадим Володимирович
СИМУЛЯКРИ В ПРАВІ: ЗАПРОШЕННЯ ДО ДИСКУСІЇ

Щамбура Денис Володимирович
КОНЦЕПЦІЯ ЮРИДИЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОФІЦІЙНОГО ПРАВА

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Костюченко Олена Євгенівна
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОСОЮЗУ

Назимко Олена Вікторівна
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ЯК ДЖЕРЕЛО ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Гузенко Олена Павлівна, Хайлова Тетяна Володимирівна
АКТУАЛЬНІ СЕГМЕНТИ ПРАВОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ ЦИКЛУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Орлов Віктор Анатолійович
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ В УКРАЇНІ

Циганов Олег Григорович
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Розділ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Данилевський Андрій Олександрович
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ

Лобач Анатолій Миколайович
ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Пилипенко Євгенія Олексіївна
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЗМІШАНОЇ ТА ДАЛЕКОСХІДНОЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Сорокіна Любов Володимирівна
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКА ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розділ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Войчишена Марина Вадимівна
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛІДКІВ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА ФАКТАМИ ОБІГУ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Волобоєв Артур Олегович
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ ТА БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ

Городецька Марина Сергіївна
ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ВІДАННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНИМ КРИТЕРІЄМ ЩОДО ЗВЕРНЕНЬ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Пилипенко Дмитро Олексійович, Тарасенко Олександр Сергійович
НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДЕПУТАТСЬКОГО ІМУНІТЕТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Розділ VІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАНННЯ

Павлиш Тетяна Григорівна
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Сабельникова Тамара Миколаївна
КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ Й СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС

Розділ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Данилевська Юлія Олександрівна
ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, РОЗГЛЯД ЯКОГО НАЛЕЖИТЬ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Сіроштан Юрій Володимирович
АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТРУЛЬНИХ СЛУЖБ ПОЛІЦІЇ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, КАНАДИ, США ТА ФРАНЦІЇ: УПРОВАДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Шелехов Артем Олексійович, Корнієнко Максим Вікторович
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ