РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бесчастний Віктор Миколайович
ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ «КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД»: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Єпринцев Пилип Сергійович, Носевич Надія Русланівна
ФЕДЕРАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ США: ІСТОРІЯ, ПРАВОВА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА

Кононенко Тетяна Володимирівна
ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ОРІЄНТИРИ ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Туренко Олег Станіславович
ОБРІЇ СВОБОДИ ЛЮДИНИ В ГЕҐЕЛЕВІЙ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Абдель Фатах Анна Станіславівна
ІСТОРІЯ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ ТА ЇЇ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ХІХ СТОЛІТТІ

Буга Володимир Васильович, Турбін Данило Олексійович
ПРАВО НА ЗАБУТТЯ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Гузенко Олена Павлівна, Кадала Віталій Віталійович
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ФАКТОРНИЙ СЕГМЕНТ ЗАГРОЗИ РІВНЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Єремєєв Андрій Валерійович
ПІЛЬГОВИЙ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС В ОБМІН НА НЕЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МІСЦІ РЕЄСТРАЦІЇ – ВИЗНАЧАЛЬНА ОЗНАКА ОФШОРНОЇ КОМПАНІЇ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Буга Ганна Сергіївна
СУТНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ

Бурый Виталий Евгеньевич
К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В 2020 ГОДУ (ЧАСТЬ 1)

Веселова Лілія Юріївна
ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В КІБЕРНЕТИЧНІЙ СФЕРІ

Веселов Микола Юрійович
ЮВЕНАЛЬНА ПРЕВЕНЦІЯ В СИСТЕМІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Пайда Юрій Юрійович
ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ПРИЙНЯТТЯ, НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ТА ДІЇ АКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Половніков Вадим Володимирович
ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Савчук Денис Анатолійович
ҐЕНЕЗА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСУ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Джужа Олександр Миколайович, Тичина Дмитро Михайлович
ЧИ ІСНУЄ ГЕНЕТИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ОСОБИ ДО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ?

Кондратов Володимир Гарійович
ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

Політова Анна Сергіївна, Акімов Михайло Олександрович
КАЛІЦТВО СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ЯК ОДИН ІЗ НАСЛІДКІВ УМИСНОГО ТЯЖКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ

Семенишин Микола Олександрович
КРИМІНОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабенко Ірина Юріївна
ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Волобуєв Анатолій Федотович, Меденцев Анатолій Миколайович 
СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНА ГРУПА ЯК СУБ’ЄКТ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Котова Вікторія Валеріївна
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ VІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАНННЯ

Дзевицька Лариса Сергіївна, Романенко Оксана Василівна
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ СТУДЕНТАМ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Короткова Юлія Михайлівна, Ромашенко Вікторія Євгенівна
ОРГАНІЗАЦІЯ АДАПТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Делія Юрій Володимирович
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

Приходько Андрій Андрійович, Кравцова Маргарита Олександрівна
ДЕФОРМАЦІЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ Й ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ