Розділ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Веденєєв Віталій Олексійович
СТАН ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Делія Юрій Володимирович
ІЄРАРХІЯ ДЖЕРЕЛ ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Ніколенко Людмила Миколаївна
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Пайда Юрій Юрійович
ПРАВА ЛЮДИНИ Й РЕЛІГІЙНА СВОБОДА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ГУМАНІТАРНИХ СТАНДАРТІВ

Сусликов В’ячеслав Євгенійович
«ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ» ЯК ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДЖЕРЕЛО: ПРОБЛЕМА ПОВНОТИ ТА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТІ

Туренко Олег Станіславович
ПРАВОВА ДОКТРИНА ІОАННА ДУНСА СКОТА – ПОШУКИ ПІДВАЛИН СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА

Розділ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Загородня Наталя В’ячеславівна
ВПЛИВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА СИСТЕМУ ДЖЕРЕЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Іванюта Наталя Валеріївна
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

Назимко Олена Вікторівна
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ СТОСОВНО ВРАХУВАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА ПІД ЧАС РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Шеховцова Вікторія Володимирівна
ЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Розділ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Деревянко Богдан Володимирович
ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК НОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Павліченко Євгенія Володимирівна
СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ

Філіпенко Анастасія Сергіївна 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ВАНТАЖІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Розділ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Бичін Сергій Олександрович
РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕТЕКТИВІВ

Джужа Олександр Миколайович, Тичина Дмитро Михайлович
ПОБУДОВА СИНЕРГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ СОЦІОЛОГО-ПРАВОВОГО ПІДХОДУ В ТЕОРІЇ ВІКТИМОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Городецька Марина Сергіївна
СТОСОВНО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ПРЕДМЕТА ВІДАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Шульга Андрій Олександрович
ВІДНОСНО НАРОДОВЛАДДЯ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Розділ VI. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Баланаєва Оксана Василівна
ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Зубченко Людмила Вікторівна
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ДОНЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Короткова Юлія Михайлівна
ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ЮРИСТА

РОЗДІЛ VII. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Зозуля Євген Вікторович
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
УКРАЇНИ СТОСОВНО ЗАХИСТУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ

Когут Олександра Олександрівна
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ СКЛАДОВИХ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ