РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Делія Юрій Володимирович

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА»

Пайда Юрій Юрійович

ФІЛОСОФСЬКИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ УКРАЇНИ

Стецюк Богдан Романович, Чорнобай Олена Леонідівна

МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Тарановська Альона Олегівна

СУЧАСНІ СЕКУЛЯРИТИВНІ ПРОЦЕСИ В СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ТА ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Титаренко Оксана Олексіївна

ЗЛОЧИННІСТЬ У ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРАХ СХІДНОЇ УКРАЇНИ ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ

Туренко Олег Станіславович

СПОРТИВНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ Х. ОРТЕГИ-І-ГАСЕТА

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Деревянко Богдан Володимирович

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО «ЗЕЛЕНІ» ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ

Кадала Віталій Віталійович, Гузенко Олена Павлівна

ЗАКОНОДАВЧА ПЛОЩИНА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМАТИЧНІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Клемпарський Микола Миколайович, Назимко Олена Вікторівна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ

Роженко Олександра Вікторівна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Діхтяр Дмитро Юрійович

СУТНІСТЬ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОХОРОНУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Лосич Сергій Васильович, Рутвян Кристина Олегівна

ЗМІНИ В ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ, СПРИЧИНЕНІ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

Нестеренко Катерина Олександрівна, Булгакова Олена Валеріївна

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

Савчук Денис Анатолійович

ЕТАПИ ПРОВАДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Ярмоленко Олександр Сергійович

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Гранкіна Валентина Ігорівна

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Кондратов Володимир Гарійович

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЗА НОРМАМИ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ДЕРЖАВ ДАЛЕКОГО СХОДУ

Назимко Єгор Сергійович, Бєліков Костянтин Аркадійович

ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ВУЛИЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ АЗІЇ

Пилипенко Євгенія Олексіївна

ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ ЯК КВАЛІФІКОВАНИЙ СКЛАД ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ Ч. 2 СТ. 135 КК УКРАЇНИ

Семенишин Микола Олександрович

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВУ ЗАПОБІГАННІ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабенко Ірина Юріївна

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Котова Вікторія Валеріївна

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯБЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Кубарєв Іван Володимирович

СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ

Потоцький Мирослав Михайлович

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАТРИМАННЯ

Шульга Андрій Олександрович, Куракін Олександр Миколайович

ВІДНОСНО ДОЦІЛЬНОСТІ НАРОДОВЛАДДЯ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Лопатинська Ірина Сергіївна, Андріяшевська Марина Сергіївна

ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ОДНА З УМОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Панченко Микола Анатолійович

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ БАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Червінчук Андрій Васильович

ПРОНИКНЕННЯ ПОЛІЦІЇ ДО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЯК ЗАХІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ