Розділ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гурський Віктор Євгенович
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЖІНОК В УКРАЇНІ

Делія Юрій Володимирович
ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Зозуля Євген Вікторович, Іванов Іван Володимирович
РИМСЬКЕ ПРАВО ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЗАХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ ПРАВА

Ільницький Михайло Степанович
РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Нестерович Володимир Федорович
ПОНЯТТЯ, СУТНІСНІ РИСИ ТА ВИДИ НОРМ ВИБОРЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Пайда Юрій Юрійович
ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Сусликов В’ячеслав Євгенійович, Косякіна Ольга Валентинівна
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Тіхонова Марія Анатоліївна
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СПОРТУ

Розділ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Колєснік Тетяна Володимирівна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Суюсанов Лут Ікрамович
ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІСТА КРИВИЙ РІГ: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОФІЛАКТИКА

Розділ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Вітвіцький Сергій Сергійович
ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІЗ ТЕНДЕНЦІЯМИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Єпринцев Пилип Сергійович
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ВІД СРСР ДО СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Ісмайлов Карен Юрійович
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Іщенко Іван Володимирович
ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Корнієнко Максим Вікторович
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ДІЛЬНИЧНИМ ОФІЦЕРОМ ПОЛІЦІЇ

Лень Валентин Валентинович, Кубрак Руслан Миколайович
МОРСЬКА ТА РІЧКОВА ГАЛУЗЬ В УКРАЇНІ: КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ, СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ

Філіпенко Анастасія Сергіївна
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ

Червінчук Андрій Васильович
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИМИ СИГНАЛАМИ

Розділ IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

Андріяшевська Марина Сергіївна
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ДИТИНСТВА: АНАЛІЗ СТАНУ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ

Політова Анна Сергіївна
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Розділ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Войчишена Марина Вадимівна
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Волобуєв Анатолій Федотович
КРИМІНАЛІСТИКА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Давидова Дар’я Вікторівна
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОКУМЕНТА ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Розділ VІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАНННЯ

Новікова Ольга Олександрівна, Пономаренко Катерина Вікторівна
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ