Розділ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Діміч Антоніна Валеріївна
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ У ПЕРІОД ВІД 2016 ДО 2018 РР.

Кононенко Тетяна Володимирівна
«РУСЬКА ПРАВДА» П. І. ПЕСТЕЛЯ

Кучук Андрій Миколайович, Пекарчук Альона Володимирівна
ПРАВОСВІДОМІСТЬ V. ВІДЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Титаренко Олена Юріївна
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Білоус Зінаїда Василівна
НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ПРАЦІ

Громенко Юлія Олександрівна
НЕДОЛІКИ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО РЕКЛАМУ» ― ПЕРЕДУМОВИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАЛЬНИХ ПОМИЛОК

Кадала Віталій Віталійович, Волобуєва Олена Олексіївна
ДО ПОРЯДКУ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Колєснік Тетяна Володимирівна
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАПОБІГАННЯ МОБІНГУ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

Костюченко Олена Євгенівна
ГУМАНІЗМ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРАВОВА ІДЕЯ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Останіна Анна В’ячеславівна
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ

Тіхонова Марія Анатоліївна, Мітяєва Карина Дмитрівна
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАОХОЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ЗАЙНЯТТЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

РОЗДІЛ ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Біленко Павло Станіславович
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ЯК ПРОЯВ КРИМІНАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

Носевич Надія Русланівна
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Єрошкін Микола Володимирович
ПОДІЯ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗНИКНЕННЯ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ДОКАЗУВАННЮ

Корнієнко Максим Вікторович
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ЩОДО ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Шульга Андрій Олександрович
НАРОДОВЛАДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ ПРИСЯЖНИХ

РОЗДІЛ V. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Гаража Леонід Федорович, Польський Сергій Георгійович
ВИКОРИСТАННЯ ГИРЬОВОГО СПОРТУ ЯК ЗАСОБУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Мамонова Олена Іванівна, Волік Олена Валеріївна
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Салащенко Ганна Миколаївна
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА КУРСАНТІВ НЕМОВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РОЗДІЛ VІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Атаманенко Юлія Юріївна
ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ПРИЛАДІВ ПІД ЧАС ОФОРМЛЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД НА АВТОШЛЯХАХ УКРАЇНИ

Гурський Віктор Євгенович
ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ