РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бесчастний Віктор Миколайович, Запорожець Віталій Іванович
ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Вітвіцький Сергій Сергійович, Куракін Олександр Миколайович
УМОВИ АЛОКАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ

Зозуля Євген Вікторович
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДОЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ (ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ)

Наджафгулиев Рафиг Ислам оглы
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И СВОБОД БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ПРИМЕРЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ніколенко Людмила Миколаївна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Суюсанов Лут Ікрамович, Титаренко Оксана Олексіївна
ПОЛІТИКО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ФЕНОМЕНУ ТОЛЕРАНТНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Титаренко Дмитро Миколайович
«ДОКАЗОВА БАЗА НЕДОСТАТНЯ…»: РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦИСТСЬКИХ ЗЛОЧИНІВ У МІСТІ КОСТЯНТИНІВЦІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У СВІТЛІ ВЗАЄМОДІЇ НІМЕЦЬКОЇ І РАДЯНСЬКОЇ ЮСТИЦІЙ

Хоббі Юлія Сергіївна
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Богатир Віктор Костянтинович
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ МАСИ БАНКРУТА

Колосов Руслан Віталійович
ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Марченко Юлія Іванівна
ПРЕМІЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ВИПЛАТ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Шкляр Сергій Володимирович
КЛАСИФІКАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Іваненко Дмитро Дмитрович
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ (ЧАСТИНА І)

Кадала Віталій Віталійович, Гузенко Олена Павлівна
ОКРЕСЛЕННЯ ПИТАНЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПРАВОВОГО ЗМІСТУ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Мердова Ольга Миколаївна, Головков Олександр Миколайович
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІІЇ ТА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІЦЕРА ГРОМАДИ

Пайда Юрій Юрійович
ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Щербак Марина Юріївна
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Кондратов Володимир Гарійович
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЗГІДНО З НОРМАМИ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї

Назимко Єгор Сергійович, Купрієнко Володимир Миколайович
ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабенко Ольга Георгіївна
ПОНЯТТЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО

Волобуєв Анатолій Федотович, Орлова Тетяна Анатоліївна
КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Кубарєв Іван Володимирович, Барган Сергій Сергійович
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СПІВПРАЦІ ПІДОЗРЮВАНОГО ЗІ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ

Лучко Оксана Анатоліївна
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ОГЛЯДУ

РОЗДІЛ VІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Уткіна Галина Анатоліївна
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Пересада Ольга Михайлівна
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ЗДІЙСНЕННІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ