РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Беліченко Олександра Валентинівна
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ВЧЕНИМИ КИЇВСЬКОЇ ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНОЇ ШКОЛИ

Марусяк Олександр Васильович
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ТА ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ВВЕДЕННЯ ЇЇ В ДІЮ»: ДІАЛЕКТИЧНA ЄДНІСТЬ ЧИ ЮРИДИЧНЕ ПРОТИСТАВЛЕННЯ?

Марущак Олександр Анатолійович
ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Северінова Олександра Борисівна
ПРАВОВА ДОКТРИНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Склема Тетяна Юріївна
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА КОРДОНОМ

Хоббі Юлія Сергіївна
ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЛІКАРЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Григоренко Олексій Вікторович
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК СУЧАСНИЙ ОРГАН ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Лелеко Андрій Миколайович
ІНСТИТУТ «МІГРАЦІЙНОГО РЕЖИМУ» В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Ткаченко Юрій Сергійович
ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Холодненко Дмитро Вікторович
ПОНЯТТЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Бєліков Костянтин Аркадійович
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ ЗАПОБІГАННЯ ВУЛИЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Лобач Анатолій Миколайович
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ОСВІТИ ЗА НОРМАМИ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА АЗІЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

Назимко Єгор Сергійович, Мицька Олександр Іванович
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ, З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабенко Ольга Георгіївна
ДОПИТ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО

Ганенко Ігор Сергійович
ІМУНІТЕТ СУДДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Потоцький Мирослав Михайлович
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАТРИМАННЯМ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ

Руденко Тамара Володимирівна, Руденко Анатолій Петрович
АДВОКАТСЬКА МОНОПОЛІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР ЗАХИСНИКА СВОЇХ ПРАВ

Шульга Андрій Олександрович
ЕЛЕМЕНТИ ІНСТИТУТУ НАРОДОВЛАДДЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК ФАКТОР МОРАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

РОЗДІЛ VІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАНННЯ

Живіцька Інна Андріївна
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТАМ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Новікова Ольга Олександрівна, Пономаренко Катерина Вікторівна
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВСТАВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Павлиш Тетяна Григорівна
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Сальнікова Наталія Валеріївна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ВІДОМЧИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Бардачов Віктор Володимирович
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ ПОЛІЦІЇ

Бесчастний Віктор Миколайович
ЕТИЧНА ПОВЕДІНКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Пересада Ольга Михайлівна
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ