РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Кушнір Ярослав Олександрович

ПРОТИДІЯ ТИМЧАСОВІЙ ОКУПАЦІЇ: НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ ТА ПИТАННЯ ЗАПОЗИЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Северінова Олександра Борисівна

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ»: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Колєснік Тетяна Володимирівна

ҐЕНДЕРНИЙ АУДИТ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Мазуренко Олена Андріївна

ФОРМИ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Ніколенко Людмила Миколаївна, Бугайова Оксана Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ОРЕНДУ

Пайда Юрій Юрійович

ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Буга Ганна Сергіївна

ПОНЯТТЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Бурий Віталій Євгенович

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО РЕФОРМУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ 2020 РОКУ (ЧАСТИНА 3)

Кадала Віталій Віталійович,  Гузенко Олена Павлівна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОЦЕДУРИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Пилипенко Євгенія Олексіївна

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ГУЖОВИМ ТРАНСПОРТОМ, ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ  У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Руденко Людмила Дмитрівна, Рубаненко Алла Миколаївна

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ Й АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Денисов Сергій Федорович, Пузиревський Максим В’ячеславович

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ: СТАНОВЛЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО (КОМПАРАТИВНОГО) МЕТОДУ В СЕРЕДИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ковальов Василь Володимирович

ОКРЕМІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИСНОВКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Коміссаров Микола Леонідович, Соколов Олексій Сергійович

СТАРТОВІ ПІСТОЛЕТИ Й РЕВОЛЬВЕРИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сухачова Ірина Олександрівна

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОКУРОРОМ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ

Тичина Дмитро Михайлович

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Шульга Андрій Олександрович, Хайлова Тетяна Володимирівна

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В ПОРЯДКУ Ч. 3 СТ. 214 КПК УКРАЇНИ

РОЗДІЛ VІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Баланаєва Оксана Василівна, Дзевицька Лариса Сергіївна

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Гурський Віктор Євгенович

ЖІНКА-ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Скрябін Олексій Миколайович

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ