РОЗДІЛ І. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Терехова Тамара Олексіївна

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КАДАСТРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ ІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Голобутовський Роман Зіновійович

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Єпринцев Пилип Сергійович, Червінчук Андрій Васильович

РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ДЕСЯТИЛІТТЯ ДІЙ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 2011–2020 РР.

Макарчук Віталій Володимирович

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Цуркан Олексій Петрович

«ДОБІР» ЧИ «ВІДБІР» НА ПОСАДУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО: ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Шеховцова Вікторія Володимирівна

СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ПРИРОДИ БЕЗПЕКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Данилевський Андрій Олександрович, Данилевська Юлія Олександрівна

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ, НА ЯКИХ ЗНАХОДЯТЬСЯ ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ

Коміссаров Микола Леонідович, Коміссарова Наталя Олександрівна

ТЕРМІНОЛОГІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Назимко Єгор Сергійович, Демчишин Дмитро Анатолійович

СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ ХУЛІГАНСЬКИХ ДІЙ

Пересада Ольга Михайлівна

ВІДМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА ВІД САМОГУБСТВА ТА НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

Семенишина-Фіголь Богдана Миколаївна

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ

Синюшко Дмитро Андрійович

ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЛІСОВОГО ФОНДУ

Тіточка Тетяна Ігорівна

РОЛЬ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ЖЕРТВИ В МЕХАНІЗМІ ПЕРВЕРСИВНОЇ КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ

Щербіна Артем Валентинович

ГЕНЕЗА ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Воробей Андрій Олегович

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПРОЩЕНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Ковальов Костянтин Миколайович

СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ В СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ ДОКУМЕНТА

Кубарєв Іван Володимирович, Барган Сергій Сергійович

ТАКТИКА ДОПИТУ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Курнаєва Катерина Генійовна

СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Савчук Марина Анатоліївна, Шапарь Артем Олександрович

ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ПІДОЗРИ ЯК УМОВА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Смирнов Максим Іванович

ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ V. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Сальнікова Наталія Валеріївна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВІДОМЧИХ ЗВО: СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Уткіна Галина Анатоліївна, Дацюк Тетяна Кузьмівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ VІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Мердова Ольга Миколаївна, Філіпенко Анастасія Юріївна

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ