РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Загуменна Юлія Олександрівна

СВІТОГЛЯДНО-ПОНЯТІЙНІ ТА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ

Козар Юрій Юрійович

БАЗОВІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Мельник Олег Володимирович

ПОНЯТТЯ І СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПРОКУРАТУРИ

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Бондаренко Ольга Олегівна

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УКРАЇНІ

Іваненко Дмитро Дмитрович, Глущенко Наталія Володимирівна

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ДОСТУПНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Катрич Анастасія В’ячеславівна

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Роженко Олександра Вікторівна

МАЙНО В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Батечко Альбіна Ідаятівна

ЗАХИСТ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Буга Ганна Сергіївна

НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА УСТАНОВА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

Голобутовський Роман Зіновійович

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА СУДДІВ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Кадала Віталій Віталійович, Гузенко Олена Павлівна

АНТИКОРУПЦІЙНІ АСПЕКТИ ЯК РЕГУЛЯТОР РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Макаренко Олександр Юрійович, Макаренко Наталія Анатоліївна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Мердова Ольга Миколаївна, Хозлу Іван Костянтинович, Шульга Марина Вікторівна

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ ПРАВОПОРУШНИКІВ ЗА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Данилевський Андрій Олександрович

ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У      СФЕРІ      КРИМІНАЛІЗАЦІЇ      НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ    ЗБРОЄЮ    В      КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Єпринцев Пилип Сергійович, Жученко Євгеній Юрійович

ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Пилипенко Дмитро Олексійович

СУБ’ЄКТНИЙ ФАКТОР КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Барган Сергій Сергійович

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СЛІДЧОЇ СИТУАЦІЇ

Кузьменко Сергій Віталійович

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ КОМПЕНСАЦІЇ ДЕРЖАВОЮ ШКОДИ ПОТЕРПІЛОМУ, ЗАПОДІЯНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Пекарський Сергій Петрович

ДИТИНА ЯК ОБ’ЄКТ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Потоцький Мирослав Михайлович

ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РОЗДІЛ VІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Анісімов Кирило Ігорович

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «COMMUNITY POLICING» У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ