СТАТТЯ ВИПУСКУ

Вітвіцький Сергій Сергійович, Бобкова Антоніна Григоріївна, Захарченко Андрій Миколайович

ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІЦІЄЮ ДОЗВІЛЬНО-ПОГОДЖУВАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бойко Ігор Йосипович

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГАЛИЧИНІ У СКЛАДІ АВСТРІЇ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ (1772–1918 РР.)

Татаренко Галина Вікторівна, Степанова Ганна Анатоліївна

ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМНИХ ДОБРОВОЛЬЦІВ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Уткіна Галина Анатоліївна, Дацюк Тетяна Кузьмівна

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ

Хоббі Юлія Сергіївна

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ САНКЦІЙ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Бочков Павло Володимирович

ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПОНЯТІЙНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Капліна Галина Анатоліївна, Лєонова Дар’я Олександрівна

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ БОРЖНИКА У ПРОЦЕСІ ВЧИНЕННЯ НОТАРІУСОМ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ

Князькова Любов Михайлівна, Іванов Іван Володимирович, Кравцова Маргарита Олександрівна

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Котова Любов Вячеславна, Тютюнник Вікторія Костянтинівна

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Лапкін Андрій Васильович

ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Роженко Олександра Вікторівна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Анісімов Кирило Ігорович

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Веселов Микола Юрійович, Рекуненко Тетяна Олександрівна, Волкова Дар’я Максимівна

БЕЗПЕКОВИЙ ПІДХІД У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

Козар Юрій Юрійович

ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Чхеідзе Гела Мурманович

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ВІДНОСНО ІНОЗЕМЦІВ, ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабенко Ольга Георгіївна, Репан Микола Іванович

АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ІНШИХ ОСІБ В ІНТЕРЕСАХ ПРАВОСУДДЯ»

Комісарова Анжела Дмитрівна, Печорін Павло Миколайович

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ВОГНЕПАЛЬНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

Котова Вікторія Валеріївна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Мирошниченко Юрій Михайлович

БАЗОВА МОДЕЛЬ ОКРЕМОЇ МЕТОДИКИ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА

Пилипенко Дмитро Олексійович

ЩОДО КОРЕЛЯЦІЇ ЗАСАД ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ І ВІДБУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

РОЗДІЛ VІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Короткова Юлія Михайлівна

УДОСКОНАЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО МОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Мухіна Галина Вікторівна

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ТА ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ

Сабельникова Тамара Миколаївна, Новікова Ольга Олександрівна

ГАЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА ГРОМАДА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ОСНОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. ЗА ТВОРЧІСТЮ В. СТЕФАНИКА (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПИСЬМЕННИКА)

РОЗДІЛ VІІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Атаманенко Юлія Юріївна

МЕТОДИКА ФІКСУВАННЯ МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ ДТП ЗА ДОПОМОГОЮ БПЛА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ