СТАТТЯ ВИПУСКУ

Лоскутов Тимур Олександрович

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Зозуля Євген Вікторович

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СУДОВОЇ СИСТЕМИ  УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Макаренко Олександр Юрійович, Макаренко Наталія Анатоліївна

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ: ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ПЕРІОД ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Анісімов Кирило Ігорович

РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Веселов Микола Юрійович, Нестеренко Олексій Михайлович, Маслянко Сергій Вікторович

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ РОЗГЛЯДІ СУДАМИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КЕРУВАННЯМ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ У СТАНІ АЛКОГОЛЬНОГО СП’ЯНІННЯ

Гапонюк Ольга Іванівна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Дронік Дмитро Сергійович

НАПРЯМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Кадала Віталій Віталійович, Гузенко Олена Павлівна

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: МИТНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Козар Юрій Юрійович

ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ «ПРИМУС» У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Лисенко Ірина Валеріївна

ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СПРАВ

Мердов Станіслав Павлович

ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ КОНЦЕПЦІЇ «COMMUNITY POLICING»: ЗАРУБІЖНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Пилипенко Євгенія Олексіївна, Червінчук Андрій Васильович

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Пискун Олександр Валерійович

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ, ПРАВОВУ ПРИРОДУ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМАНДУВАЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Устінова-Бойченко Ганна МиколаївнаНестеренко Катерина Олександрівна, Булгакова Олена Валеріївна

РОЗВИТОК МЕДІАЦІЇ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Хозлу Іван Костянтинович

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ НА ВОДІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, АВСТРАЛІЇ, НІМЕЧЧИНИ, ШВЕЦІЇ, ПОЛЬЩІ)

РОЗДІЛ IV. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Городецька Марина Сергіївна

ЩОДО РОЗПОДІЛУ ПІДСЛІДНОСТІ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Котова Вікторія Валеріївна, Колот Сергій Олександрович

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Крушеницький Андрій Васильович

ВИТРЕБУВАННЯ ТА ОТРИМАННЯ РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ У СИСТЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ

Одерій Олексій Володимирович, Гєрцик Ростислав Валерійович

ТАКТИКА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ V. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Зубченко Людмила Вікторівна, Голик Володимир Анатолійович

УРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ДІВЧАТ-КУРСАНТОК

Короткова Юлія Михайлівна

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Мамонова Олена Іванівна, Волік Олена Валеріївна

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО (ПОЛІЦЕЙСЬКІ)» ЗВО СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛОМ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА «АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ»)