Index Copernicus International

Index Copernicus International (ICI) Journals Master List (Республіка Польща) – це міжнародна база, у якій щороку впродовж уже 20 років проходять оцінювання періодичні наукові видання зі всього світу (на сьогодні за більш ніж 100 критеріями). Із десятків тисяч видань ICV за 2020 рік отримали лише 4458 наукових журналів, 814 з яких – наукові журнали України, 78 – правничі наукові журнали України.
Google Scholarпошукова система за повними текстами публікацій різних форматів і дисциплін. Проєкт Google Академії працює з 2004 року, дозволяє відстежувати цитованість робіт, що формує індекс цитованості («Правовий часопис Донбасу»: h-індекс 17, 10-індекс 28)
 

Націона́льна бібліоте́ка Украї́ни і́мені В. І. Верна́дського (НБУВ)  головна всеукраїнська книгозбірня, загальнодержавний комплексний центр, що працює з 1918 року, найбільше за обсягом ресурсів книгосховище України (фонди – 15,8 млн од.). Одна з найбільших національних бібліотек світу. Як особливо цінний об’єкт культури перебуває під охороною держави.
Crossref (США) – міжнародна асоціація видавців наукових публікацій, створена у 2000 році. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв’язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (Crossref DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів.
Research Bib (Японія)  міжнародна мульти- дисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців, є найбільшою базою даних журналів (420 000 найменувань), які подано у вільному доступі в інтернет-мережі.
Directory of Open Access Scholary Resources (ROAD) – каталог наукових ресурсів відкритого доступу, що є сервісом Міжнародного центру ISSN за підтримки комунікаційно-інформаційного сектору ЮНЕСКО, уведений у роботу з 2013 року (пошук журналу за ISSN).

 

РЕЄСТР

 наукових видань України

 

Реєстр наукових видань України – довідково-інформаційний ресурс, призначений для інформування наукової громадськості та покращення доступу до відомостей про українські наукові видання з різних галузей знань. Створений фахівцями ДНУ УкрІНТЕІ. Відомості про наукові фахові видання, представлені на ресурсі, регулярно оновлюються, а загальний перелік актуалізується відповідно до рішень, прийнятих МОН України.

 

EuroPub (Великобританія) – це комплексна багатоцільова база даних, що охоплює наукову літературу, з індексованими випусками авторитетних журналів й індексованими статтями журналів з усього світу. Базу створено у 2015 році. На сьогодні включає понад 27 000 журналів та щонайменше 700 000 статей.
ICI Journals Master List – це міжнародна індексаційна база наукових журналів, в рамках якої щорічно протягом майже 20 років оцінюються заявлені періодичні видання. Умовою позитивної індексації є позитивний результат багатовимірної параметричної оцінки, що ґрунтується на більш ніж 100 критеріях. База даних ICI Journals Master List використовує авторську методику розвитку журналів – ICI Publishing Stars. З її допомогою можна вимірювати досягнення редколегій наукових журналів у тих функціональних галузях, які впливають на підвищення швидкості розповсюдження журналу та його цитування. Наприклад, стабільність публікації, етичні та редакторські стандарти, ступінь дигіталізації та інтернаціоналізації вчених.