Головний редактор – Вітвіцький С. С., ректор Донецького державного університету внутрішніх справ (далі – ДонДУВС), доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Email: vitvitskyi_ss@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4884-1883

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222383783

Web of Science: https://publons.com/researcher/AAP-4514-2021/

заступник головного редактора – Назимко Є. С., перший проректор ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email: nazumuch@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4949-4155

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216990957

Web of Science: https://publons.com/researcher/W-8159-2019/

відповідальний секретар – Буга Г. С., начальник відділу організації наукової роботи ДонДУВС, доктор юридичних наук, доцент

Email: mvs_donduvs2022@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3957-7387

Web of Science: https://publons.com/researcher/4699680/hanna-buha

відповідальний редактор – Стецюк Роксолана Іванівна, завідувач редакційно-видавничого відділення відділу організації наукової роботи ДонДУВС, кандидат філологічних наук, доцент

 

члени редколегії:

Наджафгулієв Рафіг Іслам огли – начальник кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Академії Поліції МВС Азербайджанської Республіки, доктор філософії з права, доцент (Азербайджанська Республіка)

Email: necefquliyev75@mail.ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3951-997X

Одажіу Ю. М. – проректор Академії «Stefan cel Mare» МВС Республіки Молдова, доктор права (Республіка Молдова)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2474-5299

Бобкова А. Г. ‒ головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, керівник Донецького регіонального наукового центру НАПрН України, заслужений юрист України

Email: bobkova50@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0834-7514

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211200776

Web of Science: https://publons.com/researcher/3099932//

Буга В. В. ‒ заступник декана факультету № 4 ДонДУВС, кандидат юридичних наук, доцент

Email: ppvr@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0655-5256

Web of Science: https://publons.com/researcher/3081096//

Вапнярчук В. В. ‒ професор кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор

Email: v.v.vapnyarchuk@nlu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5831-1050

Scopus: https://publons.com/researcher/4253867/viacheslav-vapniarchuk/

Web of Science: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211993380

Волобуєв А. Ф. – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email: vaf26@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9419-7446

Web of Science: https://publons.com/researcher/4706532/volobuyev-anatoliy/

Захарченко А. М. ‒ завідувач науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email: an_zaharchenko@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6359-2475

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217741037

Зозуля Є. В. ‒ професор кафедри соціально-гуманітарних та загальноправових дисциплін факультету №1 КННІ ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email: ezoz@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8114-1133

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221738436

Web of Science: https://publons.com/researcher/3997606/yevhen-zozulia/

Клемпарський М. М. – професор кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення факультету №4 ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email: klemparskiy.n@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7948-5706

Короткова Ю. М. – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ДонДУВС, доктор педагогічних наук, професор

Email: y.korotkova1201@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6930-9730

Web of Science: https://publons.com/researcher/3076351/yuliia-korotkova/

Куракін О. М. – декан факультету №4 ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email: kurakinoleksandr949@gmail.co

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0274-6530

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222389257

Web of Science: https://publons.com/researcher/4690690/oleksandr-kurakin/

Лопатинська І. С. – завідувачка кафедри соціально-гуманітарних та загальноправових дисциплін КННІ ДонДУВС, кандидат педагогічних наук, доцент

Email: irina.s.lopatinskaia@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4957-9845

Web of Science: https://publons.com/researcher/3597870/iryna-lopatynska/

Лоскутов Т. О. – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 2 КННІ ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email: timloskutov@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2686-9201

Web of Science: https://publons.com/researcher/4685565/tymur-loskutov/

Мердова О. М. – завідувачка кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 ДонДУВС, кандидат юридичних наук, доцент

Email: olga.merdova@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0769-2364

Web of Science: https://publons.com/researcher/4258919/olha-merdova/

Ніколенко Л. М.  професор кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки факультету № 4 ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email: ludmilanik13@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3437-6968

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203753777

Web of Science: https://publons.com/researcher/3442706/liudmyla-nikolenko/

Одерій О. В. – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 ДонДУВС, доктор юридичних наук, професор

Email: odalvl@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6999-4387

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215366316

Петров Є. В. ‒ суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, професор;

Халимон С. І. – головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, доктор юридичних наук, професор

Email: halik_chernigov@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2998-7235

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210574999

Web of Science: https://publons.com/researcher/1865793/serhii-si-khalymon/