ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ» («LAW JOURNAL OF DONBASS») — ВИДАННЯ З ВІДКРИТИМ ДОСТУПОМ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України включено до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 — Право).

У 2016 році збірник зареєстровано в бібліографічній базі даних Google Scholar. ДонДУВС є членом міжнародної асоціації видавців «CrossRef».

За результатами експертної оцінки збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща): ICV за 2017 рік — 67,54; ICV за 2018 рік — 72,95; ICV за 2019 рік — 82,92. За оцінкою експертів «Index Copernicus International» видання ввійшло в 10-ку кращих правничих видань з України за 2019 рік.

До 01 березня 2022 року триває набір статей до випуску № 1 (78) 2022, вихід друком якого заплановано до 10 квітня 2022 року.

Редакційна колегія запрошує ініціативних, креативних та цілеспрямованих науковців, ад’юнктів, аспірантів, працівників практичних підрозділів до співпраці.

правовий часопис донбасу