СТАТТЯ ВИПУСКУ

Пилипенко Дмитро Олексійович
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Северінова Олександра Борисівна
ФУНКЦІЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Туренко Олег Станіславович
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ МАКСИМИ ДУНСА СКОТА

РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

Абдель Фатах Анна Станіславівна
ТРУДОПРАВОВІ ОЗНАКИ, ЗМІСТ ТА ПРИРОДА УЧНІВСЬКОГО ДОГОВОРУ

Анісімова Ганна Валеріївна, Шеховцов Володимир Володимирович, Донець Ольга Володимирівна
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ВІДТВОРЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Гузенко Олена Павлівна, Рекуненко Тетяна Олександрівна
ІНСТИТУЦІЙНІСТЬ, ПРАВОВІ ТА СУТНІСНІ АСПЕКТИ, МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

Кадала Віталій Віталійович
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ніколенко Людмила Миколаївна
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Черкез Дмитро Леонідович
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОТИВУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ СУДОВОГО РІШЕННЯ

РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Пискун Олександр Валерійович
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ СТАТУСУ КОМАНДУВАЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В НАУЦІ
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Устінова-Бойченко Ганна Миколаївна, Нестеренко Катерина Олександрівна, Барабаш Наталя Олександрівна
ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ

РОЗДІЛ ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

Варава Дмитро Віталійович
ВТЯГНЕННЯ МОЛОДІЖНОГО КОНТИНГЕНТУ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ЯК ШЛЯХ ДО ПОШИРЕННЯ ВІЛ-СНІДУ

Колб Олександр Григорович, Годлевська-Коновалова Альона Вікторівна
ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

Сизоненко Антон Степанович
ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ ЮВЕНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Тіточка Тетяна Ігорівна
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТОВНІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бажанюк Василь Васильович
ПРО ЗМАГАЛЬНІСТЬ СТОРІН У ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Денисюк Олександр Олександрович
ПОНЯТТЯ СПРИЯННЯ ЗДІЙСНЕННЮ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Кметь Олена Олександрівна
СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ОПЕРАТИВНИМ ПІДРОЗДІЛАМ НА КОНФІДЕНЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Кубарєв Іван Володимирович
ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ «ЗБІР ВІДОМОСТЕЙ НА МІСЦІ ВИЯВЛЕННЯ ТРУПА»

Репан Микола Іванович, Єлаєв Юрій Леонідович
ДОКТРИНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ АНАЛОГІЇ ЗАКОНУ ТА ПРАВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Тичина Дмитро Михайлович
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ АБО ІНШОЇ НЕЗАКОННОЇ УГОДИ ЩОДО ДИТИНИ

Шапарь Артем Олександрович, Татаренко Світлана Вячеславівна
НЕГЛАСНІ ЗАХОДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Шевчук Галина Вікторівна
ПОСЛІДОВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

РОЗДІЛ VІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Ромашенко Вікторія Євгенівна, Гурський Віктор Євгенович
МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС БАЗОВОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ